Andragoški zavod Andragoški zavod - 90 let

Katalog izobraževanja 2017/2018

Katalog2017

Izkoristite ugodnosti!

Drugi o nas

Anica Šeruga, udeleženka v programu računalniška pismenost za odrasle

"V izobraževalni organizaciji se zelo dobro počutim in bom zelo pogrešala druženje ob računalniku. Izobraževanje mi je bilo zelo všeč, želim si še več takšnih tečajev in tako sposobnih predavateljev."

Več

e-novice

DA, želim BREZPLAČNO obveščanje o novostih!

ess-logo

druzini prijazno polni brez

 

 

 

 

 

 

Ob koncu leta 2011 smo se na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi vključili v postopek za pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«.
V prvih šestih mesecih od vključitve smo opravili oceno dejanskega stanja v kolektivu in sprejeli načrt implementacije ukrepov za izboljšanje upravljanja delovnih procesov ter kakovosti delovnega okolja s ciljem boljšega usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Nabor ukrepov je po posvetu z zaposlenimi in zunanjim svetovalca opravila štiričlanska projektna skupina, potrdila pa ga je direktorica zavoda.
Izbrani ukrepi odražajo filozofijo in način in dela, ki ju želimo gojiti v naši organizaciji. Ukrepi so komplementarni našim vrednotam, s pomočjo katerih smo odločeni uresničevati naše poslanstvo in uresničiti našo vizijo.

Ob koncu leta 2015 je Ekvilib inštitut izvedel končno revizijo našega postopka za pridobitev polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Revizorka je ugotovila, da smo postopek izvedli v skladu z načrtom in predlagala še nekatere spremembe in dopolnitve našega načrta implementacije ukrepov. Priporočila smo upoštevali pri pripravi novega plana implementacije, ki smo mu dodali štiri nove ukrepe, enega pa odvzeli. Pripravili smo tudi pravilnik Družini prijazno podjetje in tako formalizirali naše ukrepe. Polni certifikat družini prijazno podjetje smo prejeli 13. 5. 2016.

Sprejeti ukrepi:

1. Komuniciranje z zaposlenimi

Ukrepe za usklajevanje dela in družine bomo s pomočjo IKT tehnologije predstavili vsem zaposlenim, tudi tistim, ki bodo dlje časa odsotni z dela. Zaposleni bodo imeli možnost podajanja predlogov in pripomb v zvezi s predlogi. Namen ukrepa je zaposlene informirati o možnostih za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo


Javnosti bomo predstavili vse aktivnosti s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter certifikat Družini prijazno podjetje kot sestavni del naše organizacijske kulture.

3. Raziskava med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine


Z anketiranjem bomo pri zaposlenih ugotavljali njihovo zadovoljstvo z ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, njihove morebitne težave na tem področju ter pridobili njihova mnenja o tem, kako jim lahko zavod pri tem pomaga.

4. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine


Naši vodilni se bodo udeležili posebnega izobraževanja na katerem se bodo podrobneje seznanili in opredelili pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja.

5. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro odhoda in prihoda


Zaradi narave je naš delovni čas smiselno razdeljen na fiksni osrednji del, ko morajo biti zaposleni na delovnem mestu nujno prisotni in variabilni del, ko lahko zaposleni sami izbirajo čas prihoda in odhoda.

6. Časovni konto


Ukrep daje zaposlenim možnost porabe presežka ur dela, ki se lahko pojavi zaradi narave dela.

7. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti


Ukrep omogoča zaposlenim v izjemnih družinskih situacija skrajšan delovni čas glede tudi izven zakonskih okvirjev.

8. Otroški časovni bonus-vstop v šolo in uvajanje v vrtec


Otrokom zaposlenih želimo omogočiti čim manj stresen vstop v vrtec in šolo, pri čemer je spremstvo staršev zelo pomembno. Zaposleni bodo imeli za prvo leto uvajanja otroka v vrtec možnost izkoristiti dobroimetje 8 ur, ki ga lahko izkoristijo v enem ali več delih v prvem tednu vrtca. Zaposleni bodo lahko uveljavili dobroimetje 8 ur in svoje otroke v prvi triadi osnovne šole spremljali prvi šolski dan, v skladu s šolskim koledarjem.

9. Načrtovanje letnega dopusta

Z ukrepom želimo zaposlenim omogočiti, da izrabo dopusta delno prilagodijo šolskim počitnicam otrok in/ali dopustu partnerja.
Zaposleni najmanj tri delovne dni pred nameravanim koriščenjem ukrepa pisno zaprosi direktorico za odobritev, pri čemer mora navesti razloge in ukrep, ki ga želi koristiti. V izjemnih primerih je lahko ta rok krajši.

10. Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov


Ob pomembnih razlogih za družino bodo zaposleni lahko koristili dodatne dneve odsotnosti in hkrati prejemali nadomestilo plače, kar jim bo koristilo pri reševanju življenjskih težav.

11. Fleksibilni dnevni odmori


Odmori med delovnim časom so lahko, v dogovoru s sodelavci in vodjo, poljubno dolgi in ob poljubni uri, da lahko zaposleni opravijo krajše zasebne obveznosti, brez jemanja posebnih oblik odsotnosti z dela, s tem, da se ta čas odsotnosti ustrezno nadomesti.

Zaposleni najmanj tri delovne dni pred nameravanim koriščenjem ukrepa pisno zaprosi direktorico za odobritev, pri čemer mora navesti razloge in ukrep, ki ga želi koristiti. V izjemnih primerih je lahko ta rok krajši.


12. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja


Naloga tima je, da, obravnava ankete in druge predloge zaposlenih, ter predlaga nove, boljše metode dela za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

13. Službene poti


Ukrep zaposlenim, ki zaradi družinskih obveznosti ne morejo na službeno pot, v omogoča, da jih nadomesti sodelavec.

14. Posredovanje informacij odsotnim delavcem


V času odsotnosti z dela so zaposleni še naprej vključeni v interno komuniciranje zavoda. Tako med daljšo odsotnostjo ostanejo informirani o aktualnem dogajanju na delovnem mestu.

15. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

Z ukrepom želimo pri zaposlenih in vodstvu povečati zavedanje o pomenu usklajevanja poklica in zasebnega življenja ter omogočiti lažje reševanje morebitnih težav zaposlenih na tem področju.

V vprašalnik za letni razgovor bomo dodali vprašanje s področja usklajevanja poklica in zasebnega življenja.

16. Otroci v organizaciji/podjetju

V izjemnih primerih, ko ni možno zagotoviti varstva otroka, smejo zaposleni otroka za kratek čas pripeljati na delo.

Zaposleni o koriščenju ukrepa obvesti direktorico zavoda, pri čemer jo seznani tudi o razlogih in trajanju koriščenja ukrepa. Izjemni razlogi so vsi razlogi, zaradi katerih ni možno zagotoviti varstva otroka.

Ekvilib Inštitut:

01 430 3751 ali 01 430 3752

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

http://www.ekvilib.org/sl/

 

Operacijo Certifikat Družini prijazno podjetje delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

 

 

Aktualno

Poletni delovni čas 2018

Informacijska pisarna bo od 2. julija 2018 do 24. avgusta 2018 odprta vsak dan od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure.

Od 23. julija do 14. avgusta 2018 bo Andragoški zavod Maribor zaradi kolektivnega dopusta zaprt.

Srečanje projektnih partnerjev v Vicenzi, Italija

V okviru projekta MMM – Model Migrantskega Mentorstva smo se predstavniki Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske Univerze udeležili drugega projektnega sestanka in izobraževalne aktivnosti za migrante mentorje.

Namen srečanja je bila izmenjava znanja in izkušenj s področja poučevanja migrantov z vidika migrantov mentorjev. Na srečanju smo primerjali učinke usposabljanja na migrante mentorje, razpravljali o odprtih vprašanjih, pripravili mentorje na pilotno izvedbo MMM ter vodeno refleksijo. Namen aktivnosti je bila tudi vzpostavitev dobrih osebnih stikov migrantov mentorjev med seboj in z osebjem.

Usposabljanje migrantov mentorjev se bo v mesecu juniju končalo, septembra pa nadaljujemo s pilotnim programom usposabljanja migrantov ter preizkusom njihovih znanj in veščin v delovnem okolju.

Skupaj smo si ogledali tudi mesti Vicenza in Benetke, kjer smo doživeli bogato zgodovinsko in kulturno izkušnjo. Okušali smo tudi kulinarične dobrote, ki so značilne za to regijo.

Več o projektu na spletni strani: http://www.mmm-migrants.eu/

Andragoški zavod Maribor
- Ljudska univerza

Maistrova ulica 5, 2000 Maribor

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
T: +386 2 234 11 11
M: +386 51 356 560
F: +386 2 234 11 22

© 2012 Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza | Piškotki
Oblikovanje spletne strani: NAVDIH.NET, Izvedba: Lampret.net