Skoči na glavno vsebino
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

SVETOVALNA DEJAVNOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

 

Na Andragoškem zavodu izvajamo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, ki je v skladu z 52. členom ZIO-1 določena za vsebino javne službe na področju izobraževanja odraslih.

Svetovalna dejavnost je ena od temeljnih podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih in pomembno prispeva k večji dostopnosti do izobraževanja, večji vključenosti v izobraževanje, večji uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja in učenja odraslih.

   Področja svetovalne dejavnosti

   Vključevanje v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja

   Celostne informacije o možnostih izobraževanja v različnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programih.

   Podpora pri odločanju za ustrezno izbiro programa.

   • kako začeti ali nadaljevati izobraževanje,
   • se vključiti v različne tečaje in oblike učenja,
   • si organizirati učenje in se naučiti učiti,
   • premagovati ovire, ki so povezane z izobraževanjem,
   • načrtovati osebno in poklicno kariero (karierno svetovanje).
   Ugotavljanje in dokumentiranje znanja in spretnosti

   Vrednotenje že pridobljenega znanja ter uveljavljanje tega znanja in spretnosti pri nadaljnjem izobraževanju ali zaposlovanju.

   Strokovna podpora pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti.

   • kako vam vaše že pridobljeno znanje koristi pri izobraževanju, učenju in delu,
   • kako prepoznate in naredite vidno znanje, ki ga že imate (z delovnih izkušenj, tečajev idr. izkušenj)
   • kako pridobite dokazila za že pridobljeno
   • znanje (mnenja, povratne informacije, potrdila, certifikati).
   Samostojno učenje

   Središča za samostojno učenje (SSU) so namenjena brezplačnemu učenju vseh odraslih.

   Brezplačno imajo na voljo gradiva za učenje in podporo svetovalcev pri izbiri gradiva in načinu učenja.

    

   • kako se samostojno učite tujih jezikov, računalništva in drugih učnih vsebin, brez obiskovanja tečajev,
   • kaj, kako in koliko se učiti in kdo vam lahko pri tem pomaga,
   • kako samostojno učenje prilagodite svojim potrebam in možnostim.

   KOMU JE NAMENJENA

   Svetujemo vsem odraslim in pokrivamo območje upravnih enot Maribora, Pesnice, Ruš in Lenarta. Dejavnost izvajamo na Andragoškem zavodu Maribor, na dislokaciji v Hiši vseh generacij v Zgornji Kungoti in mnogih drugih lokacijah v obliki mobilnega svetovanja.

   + povezava na obstoječe poglavje

    

   Uradne ure Središča za samostojno učenje: (https://www.azm-lu.si/podporna-dejavnost/sredisce-za-samostojno-ucenje-maribor)

    

   Učna gradiva + povezava na obstoječe poglavje

   BAZE PODATKOV + povezava na obstoječe poglavje

   NA KOGA SE LAHKO OBRNETE

   Svetovalne storitve nudimo v času uradnih ur Andragoškega zavoda Maribor osebno, po telefonu in elektronski pošti. Dogovorite se za termin s svetovalkami:

    

   • Anita Brglez (+telefon, + elektronski naslov)
   • Neža Bojnec Naterer
   • Helena Matavž
   • Klavdija Mirič
   • Mateja Pihlar
   • Alenka Sagadin Mlinarič
   • Anja Senekovič Korat
   • Katja Volarič
   VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

   Za potrebe razvojne, znanstveno-raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki sofinancira delovanje svetovalne  dejavnosti na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbe ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

   Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

   Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi.

   Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe itd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

   Izbrano za vas

   Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
   Dostopnost