Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Nacionalne poklicne kvalifikacije

 

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)?

NPK je formalno priznana strokovna usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje poklica. Posamezniku omogoča formalno potrditev neformalno ali naključno pridobljenega znanja. To pomeni, da lahko posameznik pred državno komisijo dokaže, da obvlada strokovna znanja, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj in da izpolnjuje vstopne/posebne pogoje.

Osnovni vstopni pogoj je starost 18 let, več o vstopnih pogojih si lahko preberete na spletni strani Slovenskega nacionalnega informacijskega središča.

Ni torej pomemben način, pot, pač pa le znanje.

Posameznik mora za postopek pridobivanja NPK pripraviti portfolio – t.j. osebno zbirno mapo z življenjepisom, dokazili o morebitnih delovnih izkušnjah, izpopolnjevanju znanja, referencah ipd. Gre torej za proces, da si posameznik/-ica pridobi formalno priznanje oz. potrdilo za spretnosti in znanja, ki jih že ima. Pri izdelavi osebne zbirne mu pomaga NPK-svetovalec/svetovalka.

Kakšno listino prejme posameznik/-ica?

Certifikat je nacionalno veljavna listina. Z NPK-jem ne dokazujemo formalno priznane stopnje izobrazbe.

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost