Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Zgodovina

1922–1944

Ljudska univerza v Mariboru je bila ustanovljena 18. januarja 1922. V prvih dveh desetletjih delovanja je bila najboljša med slovenskimi ljudskimi univerzami. V prvih 22 letih delovanja je pripravila 1200 prireditev, ki jim je prisostvovalo približno 120.000 ljudi. Organizacija je bistveno prispevala k razvoju slovenske kulture v mestu.

V prvem letu so na Ljudski univerzi med drugimi predavali: prof. dr. Maks Kovačič, ravnatelj učiteljišča prof. Matija Pirc, gimnazijski katehet prof. dr. Anton Medved, prof. učiteljišča, dr. Ljudevit Pivko in prof.Ivan Favai- mariborski srednješolski profesor. Pa tudi dr. Ivan Matko in Lojzka Štebijeva.

1945–1962

Leta 1959 smo pričeli z usposabljanji za voznike.

1963–1982

Glavna dejavnost v tem obdobju so bili jezikovni tečaji, osnovna šola za odrasle, tečaji za upravljanje gradbene mehanizacije, usposabljanja za poklicne šoferje, šola za voznike, tečaji za skladiščno oskrbo …

1983–2002

V osemdesetih letih smo izvajali jezikovne tečaje, tečaje za viličariste, šolo za starše, tečaje krojenja in šivanja …

V devetdesetih letih se je dejavnost začela spreminjati. A so vodilne dejavnosti še naprej ostale osnovna šola za odrasle, tečaji tujih jezikov, … Začeli pa smo že s prvimi računalniškimi tečaji in evropskimi projekti.

2003–2012

Za to obdobje so značilni številni evropski projekti.

2012–

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost