Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Začetna integracija priseljencev

Enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo

Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov                                                                                                                        Sofinancira EU

Naročnik:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Javno veljavni program Začetna integracija priseljencev

O projektu

Trajanje projekta:

15. 1. 2024 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2026.

 Namen:

Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

 Brezplačna udeležba:

Tujci, ki niso državljani Evropske unije, imetniki potrdila za brezplačno udeležbo v programu, ki ga izda pristojna upravna enota na podlagi podanega zahtevka za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur.

Več: Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/1258/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966

 

Več informacij tudi v drugih jezikih: www.infotujci.si

Cilj:

Udeležencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, ki je potrebno za delo in življenje v slovenski družbi in za uspešno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2/B1 po SEJO).

Program

Program učenja slovenskega jezika po javnoveljavnem programu Začetna integracija priseljencev, v katerega so vključene tudi vsebine poznavanja slovenske družbe, se izvaja v obsegu 60, 120 ali 180 ur.

Program izvajamo v dopoldanskem in popoldanskem času v Mariboru na sedežu našega Zavoda, prav tako pa še v Slovenski Bistrici, na Ptuju (podizvajalec LU Ptuj) in v Murski Soboti (podizvajalec LU Murska Sobota). Izvajanje 180 urnega programa traja od tri in pol do štiri mesece.

Pogoji za uspešno dokončanje posameznega modula programa ZIP so:

  • aktivno sodelovanje pri izpeljavi programa in izdelava osebne zbirne mape,
  • napredovanje po izobraževalnem načrtu in
  • 80 % udeležba (prisotnost) pri organiziranem izobraževanju.

V programu se preverja in ocenjuje doseganje znanj, ki so opredeljena s programom. Preverjanje poteka sproti in skozi celotno trajanje programa (pisni izdelki, govorni nastopi, povzetki, vmesni testi, napredek posameznika in njegovo sodelovanje). V ta namen udeleženec/ka tekom udeležbe v programu oblikuje osebno zbirno mapo, ki jo učitelj/ica oceni po zaključku začetnega modula in po zaključku nadaljevalnega modula.

Ob zaključku programa se izvede tudi interno preverjanje in ocenjevanje znanja (pisno in ustno). Interno preverjanje in ocenjevanje znanja ni enako kot opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugi in tuji jezik na različnih ravneh.

Udeleženec po končanem programu prejme javno veljavno potrdilo o udeležbi.

Prijava, testiranje in pričetek tečajev

Prijavite se osebno v informacijski pisarni zavoda v času uradnih ur. Ob prijavi morate oddati potrdilo, ki ste ga prejeli na upravni enoti.

Po prijavi na tečaj vas bomo v roku 30 dni povabili na uvodni pogovor s testiranjem in vas razporedili v skupine.

O pričetku tečaja vas bomo pisno obvestili praviloma v roku 30 dni.

Če veste, da tečaja v prihodnjih dveh mesecih ne boste mogli obiskovati, oddajte prijavnico kasneje.

Pridobitev potrdila na UE

Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP, upravna enota pa vam bo, če izpolnjujete pogoje, izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu.

Potrdilom, izdanim do 26. 4. 2023, je potekel rok veljavnosti 26. 10. 2023. Vključitev v program je mogoča z novim potrdilom, ki ga pridobite na upravni enoti.

Informacije

Prijave sprejemamo osebno v času uradnih ur informacijske pisarne zavoda, na naslovu Maistrova ulica 5, 2000 Maribor.

Prijavite se osebno v informacijski pisarni zavoda v času uradnih ur. Ob prijavi morate oddati potrdilo, ki ste ga prejeli na upravni enoti.

Za dodatne informacije pokličite na 02/234 11 11 ali pišite na elektronski naslov info@azm-lu.si.

 

Več informacij lahko najdete tudi na spletišču z informacijami za tujce.

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost