Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

SVETOVALNA DEJAVNOST V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

 

Na Andragoškem zavodu izvajamo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih, ki je v skladu z 52. členom ZIO-1 določena za vsebino javne službe na področju izobraževanja odraslih.

Svetovalna dejavnost je ena od temeljnih podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih in pomembno prispeva k večji dostopnosti do izobraževanja, večji vključenosti v izobraževanje, večji uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja in učenja odraslih.

   Področja svetovalne dejavnosti

   Vključevanje v izobraževanje in nadaljevanje izobraževanja

   Celostne informacije o možnostih izobraževanja v različnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programih.

   Podpora pri odločanju za ustrezno izbiro programa.

   • kako začeti ali nadaljevati izobraževanje,
   • se vključiti v različne tečaje in oblike učenja,
   • si organizirati učenje in se naučiti učiti,
   • premagovati ovire, ki so povezane z izobraževanjem,
   • načrtovati osebno in poklicno kariero (karierno svetovanje).
   Ugotavljanje in dokumentiranje znanja in spretnosti

   Vrednotenje že pridobljenega znanja ter uveljavljanje tega znanja in spretnosti pri nadaljnjem izobraževanju ali zaposlovanju.

   Strokovna podpora pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti.

   • kako vam vaše že pridobljeno znanje koristi pri izobraževanju, učenju in delu,
   • kako prepoznate in naredite vidno znanje, ki ga že imate (z delovnih izkušenj, tečajev idr. izkušenj)
   • kako pridobite dokazila za že pridobljeno
   • znanje (mnenja, povratne informacije, potrdila, certifikati).
   Samostojno učenje

   Središča za samostojno učenje (SSU) so namenjena brezplačnemu učenju vseh odraslih.

   Brezplačno imajo na voljo gradiva za učenje in podporo svetovalcev pri izbiri gradiva in načinu učenja.

    

   • kako se samostojno učite tujih jezikov, računalništva in drugih učnih vsebin, brez obiskovanja tečajev,
   • kaj, kako in koliko se učiti in kdo vam lahko pri tem pomaga,
   • kako samostojno učenje prilagodite svojim potrebam in možnostim.
   Komu je namenjeno?

   Svetujemo vsem odraslim in pokrivamo območje upravnih enot Maribora, Pesnice, Ruš in Lenarta. Dejavnost izvajamo na Andragoškem zavodu Maribor, na dislokaciji v Hiši vseh generacij v Zgornji Kungoti in mnogih drugih lokacijah v obliki mobilnega svetovanja.

   Komu je namenjena informativno-svetovalna dejavnost?

   Različnim ciljnim skupinam odraslih:
   • zaposlenim, ki si želijo pridobiti ali nadgraditi formalno stopnjo izobrazbe ali pa se želijo izobraževati v neformalnih programih za potrebe dela;
   • brezposelnim, ki iščejo znanja za povečanje konkurenčnosti na trgu dela;
   • mlajšim odraslim, ki si šele oblikujejo poklicni cilj;
   • starejšim odraslim, ki se želijo izobraževati v programih splošnega neformalnega izobraževanja in
   • odraslim s posebnimi potrebami (invalidom, osebam s težavami v duševnem zdravju ipd.).
   Poleg neposrednega svetovalnega dela, se v okviru dejavnosti svetovalnih središč trudimo tudi spremljati in razčlenjevati potrebe različnih ciljnih skupin po informiranju in svetovanju za izobraževanje in učenje.

   V skladu s predhodnim dogovorom izvajamo tudi skupinska svetovanja za zaključene skupine. Zainteresiranim lahko ponudimo tudi možnost t. i. mobilnega obiska (na naslovu druge organizacije).

   Pri svojem delu se srečujemo z naslednjimi ciljnimi skupinami:

   • brezposelni,
   • osipniki,
   • priseljenci,
   • Romi,
   • starejši odrasli,
   • migranti,
   • invalidi,
   • obsojenci na prestajanju kazni zapora,
   • odrasli s posebnimi potrebami idr.
   Storitve informiranja in svetovanja so brezplačne, saj dejavnost financira MIZŠ.
   Na koga se lahko obrnete?

   Svetovalne storitve nudimo v času uradnih ur Andragoškega zavoda Maribor osebno, po telefonu in elektronski pošti. Dogovorite se za termin s svetovalkami:

   Neža Bojnec Naterer

   elektronska pošta: neza.bojnec@azm-lu.si

   telefonska številka: 02/234 11 12

    

   Anita Brglez

   elektronska pošta: anita.brglez@azm-lu.si

   telefonska številka: 02/234 11 23

    

   Helena Matavž

   elektronska pošta: helena.matavz@azm-lu.si

   telefonska številka: 02/234 11 13

    Klavdija Mirič

   Klavdija Mirič

   elektronska pošta: klavdija.miric@azm-lu.si

   telefonska številka: 02/234 11 28

    Mateja Pihlar

   Mateja Pihlar

   elektronska pošta: mateja.pihlar@azm-lu.si

   telefonska številka: 02/234 11 25

    Alenka Sagadin Mlinarič

   Alenka Sagadin Mlinarič

   elektronska pošta: alenka.sagadin.mlinaric@azm-lu.si

   telefonska številka: 02/234 11 34

   Anja Senekovič

   Anja Senekovič Korat

   elektronska pošta: anja.senekovic.korat@azm-lu.si

   telefonska številka: 02/234 11 18

    

   Katja Volarič

   elektronska pošta: katja.volaric@azm-lu.si

   telefonska številka: 02/234 11 19

    

   Središče za samostojno učenje

   S pomočjo gradiva in izkušenih mentorjev

   V okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudska univerza deluje Središče za samostojno učenje in je namenjeno vsem, ki želite pridobivati nova znanja samostojno. Vendar brez skrbi, pri učenju niste povsem prepuščeni sami sebi. Za vas smo pripravili ustrezna gradiva za samostojno učenje, s pomočjo katerih boste po vašem tempu pridobivali nova znanja. V središču so vam za učenje na voljo računalniki, poleg tega pa je vedno na voljo tudi izkušeni mentor, ki vam bo pomagal pri vašem delu. Tak način učenja je še posebej primeren za učenje tujih jezikov in za pridobivanje računalniških kompetenc ter prinaša udeležencem dobre rezultate.

   Delovni čas

   Središče za samostojno učenje je odprto:

   • ponedeljek: 8:00-16:00
   • torek: 8:00-16:00
   • sreda: 8:00-18:00
   • četrtek: 8:00-16:00
   • petek: 8:00-14:00

   Brezplačna uporaba

   Središče za samostojno učenje je namenjeno vsem, ki vas zanima samostojno učenje. Uporaba središča in gradiva za samostojno učenje je brezplačna za vse. Vabljeni! V znanju je moč in vaša priložnost.

   Pridite in poskusite tudi vi, ali vam ustreza tak način učenja! Za več informacij nas pokličite na telefonske številke 02 234 11 11, 02 234 11 26 ali 051 636 587, lahko pa  nam tudi pišete na elektronski naslov info@azm-lu.si.

   Uporabljate lahko gradiva, ki so na voljo v Središču. Seznam najdete na tej povezavi.

   Za učenje jezika ni ovir. Na morju ali v hribih, na kolesu ali v avtu, v službi ali doma … vedno so dane možnosti za učenje novega jezika ali osvežitev pridobljenega znanja tujega jezika. Da boste lahko znanja pridobivali kjerkoli, prebrskajte med povezavami. Vsak lahko najde nakaj zase.

   Varovanje osebnih podatkov

   Za potrebe razvojne, znanstveno-raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, ki sofinancira delovanje svetovalne  dejavnosti na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbe ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

   Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

   Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi.

   Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe itd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

   Baze podatkov

    

    Poleg spletnih iskalnikov s področja izobraževanja, navajamo še nekaj spletnih strani s področja zaposlovanja, spletnega iskanja dela in kadrovskih agencij:
   1.  http://www.ess.gov.si/,
   2. http://www.careerjet.si,
   3. http://www.adecco.si,
   4. https://www.mojedelo.com/zaposlitev.

   Baze podatkov AZM-LU 2023

   Baze podatkov MO Maribor

   Baze podatkov UE Lenart

   Baze podatkov UE Pesnica

   Baze podatkov UE Ruše

   Baze podatkov Občina Kungota

   Baze podatkov Občina Selnica ob Dravi

   Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza lahko zagotavlja odraslim brezplačno svetovalno dejavnost, saj so nam finančna sredstva zagotovljena s sklepom Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za izvajanje svetovalne dejavnosti javne službe na področju izobraževanja odraslih v letu 2023.

   AZM-LU pokriva štiri območja upravnih enot, in sicer UE Maribor, UE Pesnico, UE Ruše in UE Lenart.

   Izbrano za vas

   Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
   Dostopnost