Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

DIGICOMP 2023 – MLADI

DIGITALNI KREATORJI: RAZVIJMO SVOJO USTVARJALNOST Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ

Ideja oz. vizija projekta je ustvariti in izvajati celovit program delavnic in aktivnosti, ki bodo pripomogle k povečanju digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije. Projekt želi doseči, da vsak posameznik, ne glede na starost, spol ali predhodno znanje, pridobi osnovne digitalne kompetence in samozavest za uporabo digitalnih tehnologij v vsakdanjem življenju ter na poklicnem področju.

Potencial projekta je v njegovi celovitosti in prilagojenosti različnim ciljnim skupinam. S kombinacijo praktičnih delavnic, interaktivnih predavanj, mentorstva in spletnih virov omogoča udeležencem, da se naučijo osnovnih digitalnih veščin, razvijejo svoje sposobnosti in pridobijo znanja, ki so ključna za uspešno delovanje v digitalni dobi. Projekt ustvarja okolje, kjer se udeleženci počutijo motivirane in podprte pri učenju ter kjer se spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in sodelovanje.

Projekt se umešča v namen razpisa, saj v celoti podpira cilje povečanja digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije. Skozi izvajanje delavnic se dosega več ciljev javnega razpisa:

  • udeležencem omogoča, da spoznajo praktične koristi, ki jih prinaša uporaba digitalnih tehnologij v različnih vidikih njihovega življenja. Z ozaveščanjem o prednostih in možnostih digitalnih orodij spodbuja pozitiven odnos do uporabe digitalnih tehnologij.
  • osredotoča se na izobraževanje o varni in odgovorni uporabi digitalnih tehnologij. Udeleženci pridobijo znanja o varovanju zasebnosti, prepoznavanju spletnih groženj in pravilnem ravnanju v digitalnem okolju, kar krepi zaupanje v digitalne tehnologije.
  • vzpodbuja udeležence k raziskovanju in odkrivanju področja digitalnih tehnologij. S praktičnimi delavnicami in aktivnostmi spodbuja interes za naravoslovje, tehnologijo, programiranje in inženiring ter spodbuja razvoj digitalnih kompetenc.
  • zagotavlja poglobljeno razumevanje digitalnih tehnologij, njihovega delovanja in vpliva na posameznika in družbo. Poudarek je na razvoju odgovornosti in varnosti pri uporabi digitalnih orodij ter ozaveščanju o etičnih vidikih digitalne sfere.
  • omogoča udeležencem pridobivanje praktičnih veščin in znanj, ki jih potrebujejo za uspešno uporabo digitalnih tehnologij. S tem prispeva k povečanju usposobljenosti prebivalstva na področju digitalnih kompetenc.
  • spodbuja udeležence k razmišljanju o možnostih nadaljnjega izobraževanja in poklicnih priložnostih, ki jih omogočajo programi s poudarkom na digitalnih kompetencah. S tem prispeva k dvigu zanimanja za izobraževalne programe, ki so usmerjeni v digitalni sektor.

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA

Digitalno odlični: Ustvarjaj, komuniciraj, izstopaj!

Delavnica “Digitalno odlični: Ustvarjaj, komuniciraj, izstopaj!” je intenziven program, ki posameznikom omogoča pridobitev različnih veščin in znanj za uspešno delovanje v digitalnem okolju. Delavnica je zasnovana tako, da udeleženci pridobijo ključne kompetence za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij.

Na delavnici se posamezniki naučijo temeljnih veščin brskanja po spletu, iskanja in filtriranja podatkov, informacij ter digitalnih vsebin. Učijo se učinkovitega vrednotenja podatkov, informacij in digitalnih vsebin, da lahko razlikujejo med zanesljivimi viri in nezanesljivimi informacijami ter pridobijo relevantne in kakovostne vsebine. Poleg tega delavnica zajema tudi učenje upravljanja s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami.

Udeleženci se naučijo organizirati, shranjevati in urejati svoje digitalne vire, da so bolj učinkoviti in produktivni pri iskanju potrebnih informacij. Interakcija prek digitalnih tehnologij je še ena ključna veščina, ki se jo posamezniki naučijo na delavnici.

Udeleženci spoznajo različne načine komuniciranja prek digitalnih platform, večji poudarek pa je namenjen tudi spletnemu bontonu. Učijo se tudi izmenjave informacij in vsebin prek digitalnih tehnologij, kar jim omogoča učinkovito sodelovanje in deljenje znanja z drugimi.

Delavnica poudarja tudi vključevanje v državljanstvo prek digitalnih tehnologij. Udeleženci se učijo o različnih e-storitvah, ki jih ponujajo institucije in organizacije ter kako izkoristiti digitalne platforme za aktivno državljanstvo, sodelovanje v demokratičnih procesih in dostop do javnih storitev.

Eno od pomembnih področij, ki jih delavnica zajema, je razumevanje avtorskih pravic in licenc. Udeleženci se naučijo, kako pravilno uporabljati digitalne vsebine, kot so slike, glasba, video posnetki itd., in se obenem držati avtorskih pravic ter upoštevati ustrezne licence.

Varovanje zdravja in dobrega počutja je še ena ključna tema na delavnici. Udeleženci se seznanijo z izzivi, ki jih prinaša dolgotrajna uporaba digitalnih tehnologij, kot so negativni vplivi na zdravje, prekomerna uporaba, težave s koncentracijo in stres. Naučijo se uporabljati strategije za ohranjanje zdravega ravnovesja med digitalnim svetom in vsakodnevnim življenjem ter kako uporabljati digitalne tehnologije za izboljšanje dobrega počutja.

Kreativna uporaba digitalnih tehnologij je še en vidik, ki ga delavnica poudarja. Udeleženci se spoznajo z različnimi kreativnimi orodji in aplikacijami, ki jim omogočajo izražanje svoje ustvarjalnosti na digitalni platformi. Naučijo se, kako uporabljati grafične urejevalnike, avdio in video orodja ter druge digitalne tehnologije za ustvarjanje privlačnih vsebin, ki izstopajo. Hkrati se učijo tudi o etičnih vidikih kreativne uporabe digitalnih tehnologij, kot je spoštovanje zasebnosti drugih in preprečevanje spletnega nadlegovanja.

Delavnica “Digitalno odlični: Ustvarjaj, komuniciraj, izstopaj!” omogoča posameznikom, da postanejo vešči in odgovorni uporabniki digitalnih tehnologij, ki znajo ustvarjati, komunicirati in izstopati na pozitiven in ustvarjalen način.

PARTNERJI

Ljudska univerza Ptuj (vodilni partner)

AZM – LU Maribor

Ljudska univerza Škofja Loka

Dt.Lab

Fundacija Prizma

Ljudska univerza Murska Sobota

Ljudska univerza Ajdovščina

Ljudska univerza Postojna

 

Izvedba: september, oktober in november 2023

Informacije na: 02 234 11 19, katja.volaric@azm-lu.si

 

#digisi

#digitalslo

Twitter: @digitalSLO

Facebook: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Instagram: @digitalslo

Linkedin: Ministrstvo za digitalno preobrazbo/ Ministry of Digital Transformation

Financira

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
DigiSi-logo

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost