Skoči na glavno vsebino
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Začetna integracija priseljencev

Enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo

Zaradi porabe sredstev novih prijav kandidatov ne sprejemoamo. Več informacij o novih možnostih vključevanja bo znanih spomladi 2023.  Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Brezplačni program se izvaja za tujce, državljane tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu učenja slovenskega jezika oz. potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu.

Kdo se lahko udeleži brezplačnih tečajev slovenščine?
Programi do 180 ur so namenjeni državljanom tretjih držav:

 • ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje,
 • ki v Republiki Sloveniji zadnje leto prebivajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje in imajo dovoljenje za začasno prebivanje izdano z veljavnostjo najmanj enega leta,
 • družinskim članom državljanov tretjih držav z dovoljenjem za začasno prebivanje na podlagi združitve družine,
 • državljanom tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Republike Slovenije ali državljanov Evropskega gospodarskega prostora in v Sloveniji prebivajo na podlagi dovoljenja za prebivanje za družinskega člana.

Če ste program obiskovali najmanj 80 % ur, ste po zaključenem programu upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni.

Trajanje tečaja
Program se za posameznika izvaja v obsegu ur, ki ga določi pristojna upravna enota na podlagi Uredbe o integraciji tujcev, in sicer: 180 ur in 60 ur ter 120 ur za tiste udeležence, ki so že opravili 60-urni tečaj na podlagi omenjene uredbe.
Prijava, razvrstitveni test in pričetek tečajev
Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu ZIP, upravna enota pa vam bo, če izpolnjujete pogoje, izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu.

Vsi prijavljeni kandidati bodo opravili razvrstitveni test, na podlagi katerega bodo razvrščeni v ustrezne tečajne skupine.

O pričetku, terminih in lokaciji tečajev se bomo dogovorili po opravljenem razvrstitvenem testu in oblikovanju učnih skupin.

Več informacij lahko najdete tudi na spletišču z informacijami za tujce.

Kako pridobim potrdilo na Upravni enoti Maribor v času veljavnosti ukrepov zaradi Covid-19?

Če želite na Upravni enoti Maribor pridobiti potrdilo, sledite naslednjemu postopku.

 1. Pokličite na telefonsko številko 02/2208-401 ali 031/747-457, ali pa pošljite elektronsko sporočilo na ue.maribor@gov.si in se dogovorite za termin.
 2. Na dogovorjeni termin s seboj prinesite:
  • Osebni dokument.
  • Dovoljenje za bivanje.
  • V primeru, da ste v Sloveniji na podlagi združitve družine, potrebuje podatke o družinskem članu (EMŠO vlagatelja /moža, če je žena tukaj zaradi združitve družine/).
  • Upravna taksa znaša 22,60 € in jo poravnate na upravni enoti.

Pomembno:

Stranka ne sme biti v postopku podaljševanja dovoljenja za prebivanje. Potrdilo lahko pridobi šele, ko je postopek podaljšanja zaključen.

Informacije in prijava
Za vse informacije pokličite na 02/234 11 11 ali pišite na elektronski naslov info@azm-lu.si

Program se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v višini 75% in proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov v višini 25%.

Program se sofinancira iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (Evropski sklad največ v višini 75 %, Ministrstvo za notranje zadeve najmanj v višini 25 %).

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost