Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Digit RoŽE 2023 (6 – 29 LET) – Digitalna vključenost  romskih deklet in žensk   

Andragoški zavod Maribor je v okviru konzorcija eden izmed izvajalcev/partnerjev BREZPLAČNIH delavnic na področju digitalne pismenosti za romska dekleta in mlajše ženske do 29 let.

 

Delavnica traja 22 pedagoških ur in je zasnovana z namenom krepitve digitalnih kompetenc romskih deklet in žensk od 6 do 29 let. Cilj delavnice je zagotoviti udeleženkam osnovna znanja, razumevanje in veščine, potrebne za učinkovito uporabo digitalnih tehnologij, spodbujanje ustvarjalnosti ter varno in odgovorno ravnanje v digitalnem okolju. Delavnica se osredotoča na več ključnih področij digitalnih kompetenc, vključno z informacijsko in podatkovno pismenostjo. Udeleženke se bodo naučile osnov spletnega iskanja in filtriranja informacij ter razvijale kritično razmišljanje pri prepoznavanju zanesljivih virov. Poleg tega bodo pridobile znanja o komunikaciji in sodelovanju prek digitalnih kanalov, vključno z osnovami spletnega bontona. Poudarek delavnice je tudi na upravljanju digitalnih vsebin, kjer se bodo udeleženke seznanile z avtorskimi pravicami, licencami ter etičnimi smernicami pri ustvarjanju in deljenju digitalnih vsebin. Hkrati bodo pridobile znanje o varovanju osebnih podatkov, zasebnosti ter ukrepih za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v spletnem okolju.

Delavnica vključuje tudi sklop, ki se osredotoča na reševanje problemov in kreativno uporabo digitalnih tehnologij. Udeleženke bodo spoznali različna digitalna orodja in aplikacije ter se naučile uporabljati ustrezne tehnike za kreativno izražanje in ustvarjanje digitalnih vsebin. Skupaj s praktičnimi vajami, simulacijami in analizo rezultatov bo delavnica udeleženkam omogočila postopno pridobivanje in izboljševanje digitalnih kompetenc.

Informacije na: 02 234 11 28, Klavdija Mirič oz. klavdija.miric@azm-lu.si

 

PARTNERJI

  • ZIK Črnomelj
  • Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
  • CIK Trebnje
  • Ljudska univerza Lendava
  • Ljudska univerza Murska Sobota
  • RIC Novo Mesto

 

#digisi #digitalslo

Twitter: @digitalSLO

Facebook: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Instagram: @digitalslo

Linkedin: Ministrstvo za digitalno preobrazbo/ Ministry of Digital Transformation

 

Izvedbo projekta sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost