Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Izpiti iz slovenščine na osnovni ravni

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Cena izpita

Cena izpita je 162,00 €. Vključuje informacije o izpitu, opravljanje izpita, izdajo spričevala ali poročila o izpitu in stroške pošiljanja.

Prijave in odjave

Na izpit se kandidat prijavi tako, da izpolni prijavnico, ki jo odda v informacijski pisarni zavoda, ter plača izpit. Znesek lahko poravnate v informacijski pisarni zavoda ali plačilo izvedete na transakcijski račun SI56 0127 0603 0716 734.

Naslov za pošiljanje prijavnic ali osebno prijavo: Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor; elektronski naslov: info@azm-lu.si.

Kandidat se mora k izpitu prijaviti najkasneje deset (10) dni pred razpisanim izpitnim rokom (če kandidat pošlje prijavnico po pošti, se kot dan prijave upošteva datum, odtisnjen na poštnem žigu). Kandidat stroške izpita plača ob prijavi oziroma najkasneje do zadnjega roka za prijavo. Šteje se, da je kandidat na izpit prijavljen, ko so stroški izpita v celoti plačani.

Kandidat se od izpita lahko odjavi najkasneje 2 delovna dneva pred razpisanim izpitnim rokom (če je izpit v torek, se lahko kandidat odjavi najkasneje v četrtek). V primeru pravočasne odjave je lahko razporejen na naslednji rok ali se mu vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopi brez odjave, se mora na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

IZPITNI ROKI V LETU 2024 (pisni izpiti bodo izvedeni na določen datum, ustni izpiti pa se zaradi velikega števila kandidatov praviloma izvajajo v dveh ali treh dneh, točen termin ustnega izpita prijavljeni kandidati prejmejo en teden pred izpitnim terminom):

  • 19. marec 2024;
  • 16. april 2024;
  • 14. maj 2024;
  • 17. september 2024;
  • 19. november 2024.

Opis izpita

Dodatne informacije o sestavi izpita na osnovni ravni, rezultatih izpita, ocenjevanju in pravicah kandidatov najdete na spletišču Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Ogledate si lahko tudi vzorčni test na osnovni ravni.

Informacije

Za več informacij nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 234 11 11

ali

nam pišete na  info@azm-lu.si ali neza.bojnec@azm-lu.si

Seveda pa lahko informacije dobite osebno v naši informacijski pisarni.

 

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

je zunanji izvajalec Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete, UL za izvajanje izpitov iz znanja slovenščine kot drugi in tuji jezik po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik.

in

izvajalec projekta »Tečaji slovenskega jezika na preživetveni ravni in preizkusi znanja, Izvajanje enkratnega brezplačnega preizkusa znanja slovenskega jezika na podlagi programa »Slovenščina kot drugi in tuji jezik« na vstopni in osnovni ravni, sklop 13 (poslovodeči izvajalec je Filozofska fakulteta, UL).

Brezplačno opravljanje izpita na osnovni ravni:

  • napotilo, ki ga izda Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (status osebe s priznano mednarodno zaščito);
  • napotitev s strani Zavoda RS za zaposlovanje;
  • potrdilo, ki ga izda upravna enota.

                               

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost