Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

DIGITALNI KORAKI 2024–2025

Brezplačna računalniška izobraževanja v letih 2024 in 2025 za odrasle 30+

Skupaj s konzorcijskimi partnerji smo uspešno kandidirali na Javnem razpisu za » Financiranje neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc za leti 2024 in 2025 (JR DDK 2024-2025)«.

V izobraževanja bo v letih 2024 in 2025 na ravni Slovenije vključenih 25.530 odraslih, na AZM-LU pa načrtujemo 34 različnih izobraževanj. Več o rezultatih razpisa: https://www.gov.si/novice/2024-06-07-rezultati-razpisa-neformalna-izobrazevanja-za-odrasle-na-podrocju-digitalnih-kompetenc/

VSEBINA

Namen projekta Digitalni koraki 2024 – 2025 je izvajanje programov (osnovni in napredni) neformalnega izobraževanja za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih kompetenc prebivalcev Republike Slovenije starih 30 let in več. Z udeležbo na izobraževanjih, udeleženci krepijo zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepijo zaupanje v digitalne tehnologije, razumevanje digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe.

V okviru projekta izvajamo 10-urne programe izobraževanja, ki pokrivajo digitalne kompetence na 5-ih ključnih področjih kot jih opredeljuje Digitalni okvir za državljane Dig Comp 2.2:

 • informacijska in podatkovna pismenost,
 • komuniciranje in sodelovanje v okviru digitalnih tehnologij,
 • ustvarjanje digitalnih vsebin,
 • varnost in
 • kompetence reševanja problemov.

Programe izobraževanja izvajamo na sedežu zavoda in tudi v podjetjih in drugih organizacijah.

CILJNA SKUPINA

V izobraževanja se lahko vključijo vsi odrasli prebivalci RS brez digitalnih kompetenc ali z že osvojenimi digitalnimi kompetencami, ki so stari 30 let ali več.

PARTNERJI

Izobraževanja bodo potekala po celotni Sloveniji. Vodilni partner konzorcija je Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, ostali partnerji pa smo:

 • Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
 • Gimnazija Ljutomer
 • Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona
 • Ljudska univerza Celje
 • Ljudska univerza Ravne na Koroškem
 • Ljudska univerza Sežana
 • Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o.
 • Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Rezultati projekta

Skupaj s konzorcijskimi partnerji bomo izvedli 254 programov, v katere bomo vključili vsaj 2540 udeležencev.

V našem zavodu načrtujemo v letih 2024 in 2025 izvedbo 34 programov.

Trajanje projekta

 1. 6. 2024–31. 10. 2025

Digitalni koraki 2024–2025

Izobraževalni program: Digitalni koraki

Število izobr. ur: 10

Terminski plan izvedb:

Lokacija Datumi Ura pričetka Nivo
Večgeneracijski center Hoče – Slivnica, VeGeC Rogoza 8., 9., 11. 7. 2024 8.00 osnovni
AZM-LU 8., 9., 11. 7. 2024 9.00 osnovni
AZM-LU 8., 9., 11. 7. 2024 9.00 osnovni
AZM-LU 8., 9., 11. 7. 2024 14.00 napredni
Muzej norosti, Trate 10., 15., 16., 18. 7 17.00 osnovni

Kontaktna točka

Udeležencem izobraževanj je na voljo tudi KONTAKTNA TOČKA, kjer lahko:

 • prejmejo INFORMACIJE o projektu DIGITALNI KORAKI,
 • dobijo dodatno INDIVIDUALNO POMOČ IN SVETOVANJE o digitalnih kompetencah,
 • opravijo uvodna TESTIRANJA digitalnih kompetenc pred vključitvijo v program.

Lokacija: Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, učilnica 207

Uradne ure:

 • ponedeljek, torek, četrtek, petek od 11.00 do 13.00,
 • sreda od 16.00 do 18.00

Svetujemo tudi po telefonu, v času uradnih ur: 02 234 11 26 in elektronski pošti: info@azm-lu.si.

Finančna vrednost projekta:

596.900 €

Financer projekta

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo digitalno preobrazbo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, specifični cilj 1.2. »Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe«.

Informacije o izobraževanjih in prostih terminih bomo sproti objavljali na našem spletnem mestu in na socialnih omrežjih zavoda s ključniki #EUsredstva #evropskasredstva in #digiSI.

Informacije:

Klavdija Mirič

02 234 11 28

Klavdija.miric@azm-lu.si

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.

Kaj pravijo o nas…

Sandra Verhovnik

Direktorica podjetja XYZ

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza vabi na uvodno testiranje in svetovanje pred vključitvijo v brezplačni računalniški tečaj (Windows, Word, Excel), ki bo v ponedeljek, 3. 12. 2018 ob 16.00, v predavalnici 405, na Andragoškem zavodu Maribor, Maistrova ulica 5.

Jadranka Pek

Direktorica podjetja XYZ

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza vabi na uvodno testiranje in svetovanje pred vključitvijo v brezplačni računalniški tečaj (Windows, Word, Excel), ki bo v ponedeljek, 3. 12. 2018 ob 16.00, v predavalnici 405, na Andragoškem zavodu Maribor, Maistrova ulica 5.

Dostopnost